Senaste nytt från Veteranflottiljen

nyheter


2020-12-12

Julbrev 2020

Veteranflottiljens medlemmar och vänner!


År 2020 går mot sitt slut och det är dags att summera lite. Detta märkliga år som vi alla har
blivit så påverkade av på olika sätt. Tänker inte orda mer om det utan nu får vi se framåt mot
ett bättre 2021 i stället.
Vetflj verksamhet har varit låg, men inte obefintlig. Vi har tvingats ställa in flera evenemang
och visningar. Bland annat Stockholms Örlogsdagar i augusti och En Dag I Paradiset (EDIP) i
september. Samtliga Mtb (T 26, T 38, T 46 och T 56) har varit kvar på land och inte sjösatts
alls i år. Övriga ftg har haft begränsad eller ingen gångtid. Ystad har genomfört några
”Coronasäkra” körningar, Spica gått provturer och Jägaren genomfört provturer i huvudsak
för klassning av Transportstyrelsen. På Hugin i Göteborg har det jobbats på med underhåll
och översyner av system. Västervik i Karlskrona har haft begränsad verksamhet.
Minsveparna M 20 och M 21 har haft begränsad tid till sjöss men mer tid till
underhållsarbeten. Ekipaget med Nordanö har haft uppdrag för statlig myndighet. StrB 127
har genomfört en del av sina populära marinhistoriska körningar men med
Coronabegränsningar. StrB 102 låg verksamhet. På Sprängaren jobbas det mycket framförallt
med pannan och vi ser fram mot att snart få se henne under ånga. Moses och Triton låg
verksamhet. Gålö Radio (GåRa), som vi kallar radiomuseet har jobbat på med en del
tillkommande materiel och olika servicejobb på diverse stationer.
Gålöbasen utvecklas sakta men säkert mot ett marinhistoriskt kulturcentrum. De många
visningar som vi brukar ha, har i år varit mycket begränsade. Vi har ett bra och upparbetat
samarbete med Försvarsmakten och Fortverket.


Vad har vi då att se fram mot 2021? En hel del är på gång! Några större förändringar/nyheter
tar jag upp.
Slipen (vårt sorgebarn på Gålöbasen) håller nu på att renoveras genom FortV försorg.
En projektgrupp har bildats för att driva utvecklingen mot att kunna täcka över slipplanen
med en hall, så att våra Mtb kan ligga skyddade på land.
T 56 är på gång att bli gråmålad som hon var i original. T 26 byter båda propelleraxlarna som
visade sig vara lite ”oraka”. M 20 ligger i docka på Beckholmen för bl.a. byte av stäv, vissa
bord och sudband. Kommer bli klar till april. T 46 renoverar bl.a. en V8. Triton renoverar
akterspegeln.
Den stora nyheten är T 28!!!! T 28 är systerfartyg till T 26 och byggd 1942. Hon ”hittades”
hos en privatperson söder om Stockholm där hon legat på land, skyddad i 50 år. Hon är nu
övertagen av stiftelsen T 26/T 28 och ska återställas till originalskick. T 28 är i bra skick men
saknar huvudmotorer mm. Dessa kan dock ”trollas” fram så vi så småningom kan höra
mullret även från T 28. Hon beräknas komma till Gålö under 2021. Vi hoppas att årsmötet
2021 beslutar att T 28 ska ingå i Vetflj. Då har Vetflj 5 st Mtb – helt unikt!
Övriga händelser i planen 2021. Stockholms Örlogsdagar -21 genomförs 27-29/8 vid
Vasapiren. EDIP i början av september. Ystad långresa österut. Planerar besöka Sveaborgs
jubileum och ev Estland. Övriga fartyg planerar olika former av ”långresor” som ännu inte är
klara.
Nu får vi hoppas att 2021 blir ett mer normalt år även om risken finns att en hel del
restriktioner kommer att vara kvar en tid. Men – vi planerar positivt och hoppas att det
håller.

Därmed önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Dessutom ett stort tack till alla er
som helt ideellt jobbar och sliter för att hålla vår kulturella museala verksamhet levande och
igång.

Göran Algernon Ordf/FljC Vetflj
2020-05-18

Läs verksamhetsberättelse 2019 här

(Klicka på bilden)

2020-02-25

Medlemsmöte 2020

ÅRSMÖTE 2020.

TORSDAGEN den 12 mars kl 18.00 – 19.00

Kastellet på Kastellholmen i Stockholm.

För mer info klicka HÄR

2020-02-18

Vill du sköta ett fartygsmaskineri?

M 20 är en flottans sista minsvepare från andra världskriget.
Hon är på 67 ton och mäter 28 meter. Maskineriet består av
två Scania DS 11 på 270 hkr vardera i gott skick. I
maskinrummet finns även två hjälpmaskiner, Valmet, tryckluft,
länspump och allt annat som behövs på ett fartyg. M 20 ägs av
Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men
sköts helt och hållet av Föreningen M 20:s medlemmar. Nu
söker vi en person som vill
Ansvara för service och underhåll av fartygets maskinanläggningar
Du bör ha kompetens motsvarande Maskinbefäl Klass 8. Vi kan hjälpa dig med det
tillsammans med Sjöskolan på Beckholmen. Eftersom allt kring M 20 görs ideellt är det
viktigt att du är en trevlig kamrat och kunnig “maskintjänstchef” både i hemmahamnen
(Museipiren på Djurgården) och tillsammans med oss andra till sjöss.
Hjälp oss att bevara Minsveparen M 20 som sjögående museifartyg!
Hör av dig till Föreningens ordförande Anders Torelm (0735-23 29 16, anders@sjohaga.se)
eller till Tomas Kilström (0705-17 57 91, tomas.kilstrom4@gmail.com), som kan det mesta
om M 20:s maskininstallationer.
 
2020-02-11

GT-lyft med Nordanö och Ystad

Film från helgens GT-lyft

Klicka HÄR

2018-09-10

EDiP 2019

EDiP
Vill så här ett par dagar efter rikta ett stort tack till alla som bidrog till att EDIP blev en succé! Vi hade 558 besökare plus ett 30 tal i gästande fartyg! Dessutom våra egna besättningar och funktionärer. Så Gålö invaderades av närmare 700 personer under EDIP.
Vi körde med 8 fartyg! T 26, T 46, T 56, StrB 127, M 20, Spica, Ystad och Jägaren. Dessutom vår fina båt Triton! Samtliga fartyg var i stort problemfria och kunde hålla planen. Det har nog aldrig hänt tidigare 🙂
Själv körde jag Mtb hela dagen, men kunde ändå se idel glada och nöjda besökare.
Logistiken fungerade utmärkt även om viss köbildning uppstod då och då! Dock utan sura miner!!
Så tack organisationskommittén, alla funktionärer, matlagare, fikafixare, rundvisare, ”gnistar”, p-vakter, biljett- o klädförsäljare, skalabåtsuppvisare, mfl mfl.
Särskilt tack till FM och Amf 1 som stolt visade upp en StrB 90 H under dagen!
Och tack alla besättningar som höll igång våra fantastiska fartyg och bjöd på häftiga upplevelser!

Vi kan konstatera att Veteranflottiljen levererade 

Följ oss i sociala medier!