Senaste nytt från Veteranflottiljen

nyheter


2024-03-03

Verksamhetsberättelse 2023

 

2023-12-05

Julbrev från ordförande Göran Algernon

Julbrev 2023


Hej alla!
Nu går 2023 mot sitt slut och en riktig vinter har kommit till oss.
De flesta av våra fartyg har gått i vinteride och längtar nog, precis som vi, till våren och
verksamheten till sjöss.
Jag vill börja med att tacka alla entusiaster som håller våra fartyg/båtar och verksamhet
igång, helt ideellt och med stora arbetsinsatser. De flesta som kämpar på inser ju att det är
en kulturell och världsunik insats vi gör. Vi vidmakthåller det Svenska örlogsmarina
kulturarvet!
Så ett stort tack till alla inblandade.
Under 2023 har verksamheten varit något lägre än vanligt men det har ändå varit fullt upp
för de flesta. På Mtb-sidan har vi endast haft T 26 och T 38 igång till sjöss. T 56, T 46 och T 28
har legat torrsatta. På T 56 jobbas det med återställning/renovering efter branden och T 46
har haft ett stort jobb med BB HM. T 28 renoveras så sakta mot originalskick och de flesta
maskiner och system är på gång.
De ”stora” fartygen, (Spica, Ystad, Jägaren, Nordanö och Sprängaren) har alla genomfört ett
antal gångtimmar under olika körningar. Jägaren har bla utnyttjats av FMV för viss
provverksamhet. Dessutom har Nordanö genomfört uppdrag för FOI.
Vår äldsta dam, Sprängaren har kört ångdrivna provturer och håller nu på att klassas för att
kunna ta passagerare.
Våra M-båtar (M 20, M 21 och M 22) har haft lite olika förutsättningar men deltagit i ett
antal verksamheter. M 22 håller på med klassningsarbete för att kunna ta passagerare, M 21
har genomfört ett antal turer. M 20 har gjort en bejublad resa längs kusten till Göteborg och
ligger nu granne med vår Ptrb Hugin över vintern och våren.
Även Stridsbåtarna har haft en hel del verksamhet och vår nyrenoverade FRB har visat upp
sig.
Jag tänker inte gå in på mer avseende de olika fartygens/båtarnas verksamhet, utan som ni
vet kommer det att framgå av vår verksamhetsberättelse som så småningom tas fram och
sammanställs av Lennart Törnberg.
Gålöbasen är ett uppskattat besöksmål och vi har haft ett stort antal besök av olika grupper
med intresse för vår verksamhet. Vidare har Gålö, med stöd av Sjöhistoriska och SMTM
erhållit en fin Hjullastare (Hjulia), något större och bättre än den befintliga (Hjulius).
Radiomuseet (Gålö Radio) har också haft ett antal besökare. Vidare har radiogänget varit
mycket behjälpliga vid Jägarens och FMV provverksamhet.
Vårt stora evenemang EDIP (En Dag I Paradiset) gick av stapeln 9 september och drog
mängder med besökare. Totalt c:a 450 st. Så på Gålö var det denna fina sensommardag
drygt 550 personer med besättningar och funktionärer inräknat. Det hela gick mycket bra
och trots att vi endast hade en Mtb (T 26) tillgänglig så genomförde hon och övriga
fartyg/båtar körningar så alla besökare fick det de önskade.

Resultatet av EDIP var så gott att styrelsen beslutat att även i år ”bjuda” på
arrendekostnaden (2024) för våra Gålöbaserade fartyg. Övriga fartyg kommer att erhålla
motsvarande som stöd.
Vårt samarbete med Sjöhistoriska har utvecklats väl och vi har nu tillsammans beslutat att
Örlogsdagarna i Stockholm genomförs vid Vasapiren 1-2 juni 2024.
Avslutningsvis vill jag ännu en gång tacka alla er som gör vår verksamhet möjlig och önska er
en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år 2024.


Göran Algernon
Ordf/FljC Veteranflottiljen

2023-09-18

EDIP 2023 av Göran Algernon

En Dag I Paradiset (EDIP) 23-09-09 på Gålö


Nu har det gått en dryg vecka sen vi genomförde årets EDIP.Jag vill framföra ett stort och varmt tack till alla er som gjorde det möjligt och såg till att det fungerade. Ett särskilt tack till vår EDIP-Amiral Ulf Lindmark som ansvarade för planering, organisering, genomförande och återställning.Vi hade c:a 450 gäster totalt som njöt av det fina vädret, våra fartyg, radiomuseet, hamburgare och uppvisningar. Vi körde med 7 ftg/båtar! Spica, Ystad, Jägaren, T 26, M 21, StrB 102, StrB 127. Dessutom visades M 22, FRB och Triton upp.Tyvärr disponerade vi bara en Mtb (T 26) i år, men jag tror att alla som ville åka Mtb fick chansen trots allt.Naturligtvis hade vi även i år ”Angasarbaletten light” som spelade och underhöll den jublande publiken.Det blev en mycket lyckad dag med glada och nöjda gäster. Några nya lärdomar har vi dragit som kommer att ligga till grund för smärre förändringar till nästa gång.
Så alltså ett stort tack till föreningar, fartyg, besättningar, funktionärer och alla som gjorde årets EDIP så lyckad!


GMY Göran Algernon Ordf/FljC Veteranflottiljen

 

 

 

2023-03-09

Verksamhetsberättelse 2022

 
Klicka på bilden för att läsa.

Veteranflottiljens Verksamhetsberättelse för 2022.

2023-03-13

Äldre nyheter här nedanför.

2023-03-13

Årsmöte 2023 OSA 16/3

Årsmöte kommer att hållas fysiskt på Kastellet på Kastellholmen 28/3-2023 kl 18:00 med middag på Segelkronan kl 19:30.

OSA 16/3

Hitta hit: Klicka här

Anmäl ditt deltagande till sekreterare@veteranflottiljen.se

 

Varmt välkomna!

2022-12-09

Julbrev från ordförande Göran Algernon

Ordförandebrev december 2022

Hej alla medlemmar och övriga läsare!
Nu börjar år 2022 lida mot sitt slut så det är dags för en liten uppsummering.
Covid 19 har ju släppt lite av sitt järngrepp över all verksamhet vilket för vår del, i Vetflj, har
inneburit en stor lättnad. Vi har kunnat genomföra en nästintill normal verksamhet med alla
våra enheter och resurser.


En stor begivenhet har varit ”Marinen 500”, där det firades att Svenska Flottan fyllde 500 år.
Detta genomfördes vid olika tidpunkter, på flera platser som Stockholm, Söderköping,
Karlskrona, Göteborg och Härnösand,
För Vetflj blev det ett särskilt stort åtagande vid firandet i Stockholm. Det kombinerades med
Örlogsdagar vid Vasapiren under helgen 3-5/6 och avslutades med en fin defilering på
Strömmen den 7/6. Vid defileringen deltog 11 fartyg i åldersordning, varvid Vetflj
representerades av 7 ftg och Kungl. Flottan av 2 ftg. Vidare deltog 1 Svensk Kogg samt
Finland med 1 Kanonslup. Det blev en mycket fin defilering där fartygen med paradstationer
och givaktblåsning/hälsning passerade Kungen, Marinchefen och övriga honoratiores.
Samma dag representerade M 20 Vetflj på ett fint sätt i Söderköping, där motsvarande
firande genomfördes. Det var ju till Slätbaken utanför Söderköping som Gustav Vasas, från
Lübeck inhandlade fartyg, ankom 7/6 1522.
M 20 representerade även senare vid firandet i Karlskrona där naturligtvis även Rbb
Västervik och T 38 fanns på plats.
Firade gjorde man även i Göteborg och där har vi ju Ptrb Hugin vid Maritiman.


Ytterligare en stor begivenhet är den årligen återkommande EDIP (En Dag I Paradiset), första
eller andra lördagen i september.
Då visar vi upp alla våra fartyg och verksamheter på Gålöbasen, för besökande medlemmar
och allmänhet. Fartygen kör kortare turer med början redan 0900 och håller oftast på till
efter 1500. Vi tillhandahåller också fika och lunchmat. Det här är en ansträngande dag för
besättningar och funktionärer som ju dessutom genomför förberedelser dagen innan och
återställning på kvällen och dagen efter. Det är fantastiskt vad alla dessa ideella krafter kan
åstadkomma. Den som leder och organiserar verksamheten är vår specielle EDIP-amiral Ulf
Lindmark som verkligen är värd ett stort tack! Hoppas nu att Ulf tar tag i taljan nästa år igen.
Årets EDIP var verkligen lyckad och inte mindre än 480 besökare kom till Gålö.


Under säsongen har verksamheten löpt på med en hel del körningar, visningar och
studiebesök på Gålöbasen.För de som är specifikt intresserade av enskild förening/verksamhet, enskilt fartyg
rekommenderar jag att ta del av den samfällda verksamhetsberättelsen för Vetflj som
Lennart Törnberg varje år, så galant, arbetar fram med underlag från de olika enheterna.
Den kommer ges ut under vintern och tillställas samtliga medlemmar.


Veteranflottiljens styrelse vill tacka alla de ideella krafter som ställer upp och arbetar i stort
och smått för att vi ska kunna bevara och visa upp det marina kulturarv vi förvaltar.


För att visa vår uppskattning för detta har styrelsen beslutat att arrendet för 2023 inte ska
belasta fartygen på Gålö utan helt tas inom Vetflj ekonomiska resurser. Övriga, icke 
Gålöbaserade fartyg, kommer att erhålla motsvarande summa som stöd. Vi har ju en liten
vinst från EDIP på c:a 60 000:- och dessutom en del sparat i spargrisen.


Nu vill jag tacka för 2022 och önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2023 där jag
ser fram mot ett år fullt av verksamhet med flottiljens alla enheter!


Göran Algernon
Ordf/FljC Vetflj

2022-03-21

Verksamhetsberättelse 2021

KLicka på bilden för att läsa

 

2022-01-13

EDIP 2022

EDIP 2022
Äger rum lördagen den 10e september 2022 (om Covidrestriktionerna tillåter)

 

2021-12-21

Julbrev från ordförande Göran Algernon

Julbrev 2021


Nu närmar sig 2021 sitt slut! Ledigheter, jul och nyår står för dörren.

Tänkte passa på att summera lite från det gångna året.

2021 liksom 2020 präglades i hög grad av covid. Restriktioner och rekommendationer i en aldrig sinande ström. Självklart påverkade det Veteranflottiljens verksamhet med ändrade planer och mindre möjligheter att visa upp vår kulturskatt. Vidare påverkade det underhållsarbetet på de olika fartygen och möjligheterna att genomföra körningar.

Men en hel del har de olika föreningarna och fartygen ändå kunnat genomföra.

En stor händelse var den 12 juni då motortorpedbåten T 28 anlände till Gålö bogserad av Nordanö. T 28 har i 50 år legat upplagd, skyddad och bortglömd i Trosatrakten. Nu ligger hon som fjärde Mtb på slipplanen på Gålö och ska med tiden bli återställd till originalskick.

Ystad genomförde en långresa österut och besökte både Finland och Estland. Jägaren gjorde en kortare långresa med Mälarhamnar som mål. M 20 genomförde en rejäl långresa kusten runt, med utlandsbesök, till Västkusten och vidare kanalen hem. M 21 har kört mest i närområdet i skärgården.

Nordanö har varit behjälplig i ett antal kranlyft av motorer och hembogseringen av T 28 enl ovan.

Spica har kunnat genomföra några körningar trots haveri på en generator. Åtgärdades med inhyrd reservgenerator på halvdäck.

Sprängaren är nu på väg mot målet med nyrenoverad panna och kanske kan vi få se henne under ånga nästa år.

Rbb Västervik har som vanligt legat som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona.

Patrullbåten Hugin vid Maritiman i Göteborg genomgår en omfattande statushöjning genom sin vänförening. Det jobbas hårt med Hugin särskilt avseende skrov, maskin och tekniska system.

T 38 sjösattes i juni men problem med axellagren gjorde att det blev stillaliggande verksamhet fram till upptagningen i oktober. I vinter ett stort jobb med byte av dessa lager.

Mtb på Gålö sjösattes först i augusti med målet att kunna delta i Stockholms Örlogsdagar vid Vasapiren och därefter EDIP (En Dag I Paradiset) på Gålö. T 56 blev inte klar till Örlogsdagarna utan fick stå över det besöket. T 56 körde provtur 4 sept och drabbades då av en mycket obehaglig brand i maskin. Brandbekämpningen sköttes föredömligt av besättningen, men skadorna i maskin med kringutrustning är omfattande. Mycket jobb för T 56 att återställa efter branden.

T 26 0ch T 46 genomförde provturer och deltog i både Örlogsdagarna och EDIP. 

Även våra stridsbåtar (102 och 127) har rört på sig. Särskilt 127 som kört marinkulturella turer, främst i Roslagen. Vidare har 127 deltagit i sjöräddningsövningar och kört uppdrag för Sjövärnskåren.

På Triton jobbas det med byte/förstärkning av akterspegeln.

A-slupen Moses har nyttjats enl ägarens plan.

På Gålöbasen har vi tagit emot besöksgrupper och haft olika former av visningar. Detta har blivit mer och mer populärt och kan säkert utökas när covid släpper sitt grepp.

Radiomuseet är ett måste vid besök på basen.

Örlogsdagarna i Stockholm genomfördes 27-29/8 med 8 fartyg från Veteranflottiljen. Mycket lyckad verksamhet trots vädret. C:a 2500 besökare.

EDIP genomfördes 11/9 på Gålö. Många turer kördes med fartygen, trots dimma på fm, och besöksantalet blev c:a 430. Under EDIP fick T 26 en mindre vatteninträngning i en igensvetsad bottengenomföring i maskin varför det blev snabb sliptagning o torrsättning. Därefter svetsning och sjösättning igen. En publikdragande incident.

17/9 högtidlighölls 80-årsminnet av jagarkatastrofen på Märsgarn. Då paraderade Veteranflottiljen förbi med T 26, M 20, Ystad och Nordanö.


Nu går vi snart in i 2022 och den stora händelsen är att Marinen firar 500 år. Marinen har begärt att Veteranflottiljen ska delta med sina fartyg i detta stora firande. Vi har självklart ställt oss positiva till det. Planeringen är fortfarande i sin inledning, men några datum kan jag redovisa. Stockholm 3-7/6, Slätbaken/Söderköping 7/6, Karlskrona 12-14/8 och Göteborg 26-28/8.

Var, med vilka fartyg och när vi kommer delta är ännu inte beslutat men det kommer vi vidare orientera om när förutsättningarna klarnat.


Så, till sist, vill jag tacka alla er som gör det möjligt för oss att vidmakthålla vårt unika marina kulturarv. Tack för jobb, slit och engagemang på alla fronter inom vår verksamhet.


God Jul och ett Gott Nytt År 2022!


Göran Algernon

Ordf/FljC Veteranflottiljen

2021-09-21

80 år sedan Jagarolyckan på Märsgarn

Fredagen den 17 september så var det exakt 80 år sedan den hemask jagarolyckan inträffade i Märsgarnsviken och 33 man förlorade livet.

Vetranflottiljens T26, M20, R142 Ystad och A213 Nordanö deltog i minnesceremonin genom att gå i defilering förbi och vända vid olycksplatsen nästan på klockslaget då olyckan inträffade 80 år tidigare.

Film från defileringen HÄR

Mer att läsa HÄR 

2021-09-15

EDIP 2021

Så har vi då än en gång genomfört EDIP (En Dag I Paradiset) på Gålö. Trots tjurigt väder med inledningsvis dimma och dålig sikt gick allt mycket bra och våra gäster bjöds på fina turer med fartygen, visning av Basen med Gålö Radio och utställningshallen, goda hamburgare och fika. C:a 430 besökare kom ut till oss, trots vädret. Dessutom deltog representanter för våra fartyg T 38 i Karlskrona och P151 HUGIN i Göteborg. Logistiken fungerade utmärkt så ett särskilt tack för planeringen, genomförandet och återställandet till vår EDIP-Amiral Ulf Lindmark.
Ett stort tack också till fartygen, besättningarna och funktionärerna som gjorde det hela möjligt.
På eftermiddagen fick publiken en extra oplanerad begivenhet att beskåda. Det var T 26 som drabbats av en mindre vatteninträngning vilket gjorde att hon torrsattes på slipen för reparation (svetsning). Samtidigt bogserades T 56 in i hamnen och förtöjdes på T 28 i väntan på att kunna torrsättas. Dessa sjömanövrer uppskattades mycket av publiken!
Nu kan vi pusta ut lite och ladda för nästa stora evenemang som är först nästa år då vi, i juni, ska delta i firandet av Marinen (Flottan) 500 år!

Göran Algernon
Ordf/FljC Vetflj ”

2021-09-08

Branden ombord på MTB T56

Vid gång med MTB T56 utanför Gålö lördagen den 4/9 kl 14:45 utbröt en maskinrumsbrand som orsakades av ett bränslerör som sprack på centermotorns babordsida och diesel sprayades ut i en dimma på motorns heta turboaggregat som sedan antände dieseldimman inom loppet av 3 sekunder.

Lågan var som en "eldkastare" från den brinnande dieseln som hettade upp intilliggande bränslerör som smälte och började läcka diesel som i sin tur ökade på brandförloppet.
Maskinrumsbesättning hann med att stoppa centermotorn och bränsletillförseln till eldhärden avtog.

Styrbord och babordsmotorerna hann aldrig med att stoppas pga outhärdlig hetta, eld och svart rök och maskinrumsbesättningen nödgades utrymma maskinrummet för att inrikta sig på att stänga luckor och bränslekranar till maskinrummet samt utlösa Hi-Fog släckutrustningen som efter 20-30 sekunder slog ned branden till ett minimum.

Eftersom de bägge yttermotorerna fortfarande gick på det kvarvarande bränslet lyckades T56 manövreras in till säker kaj där SSRS, Brandkår och övrig blåljus snabbt kunde fortsätta släckningsarbetet.

Ambulanspersonal kontrollerade hälsostatusen på besättningen och en person fick föras till sjukhus för kontroll av luftvägarna, men denne kunde efter kontroll och prover åka hem utan några avvikande värden.

Nu kommer besättning på T56 att påbörja sanering av maskinrum och motorer för att utifrån skadeläget lägga en plan för T56ans framtid.

Alla stödjande och intresserade T56-vänner kommer att hållas uppdaterade på vår Facebook-sida.

//Styrelsen T56 

2021-09-04

T56. Maskinrumsbrand

Vid provtursverksamhet idag (4/9-21) drabbades T 56 av en allvarlig brandincident i maskin. Inga personskador uppstod, men materiella skador i främst maskinrummet, som ännu inte är analyserade.
T 56 larmade omedelbart sjöräddningen mfl.
Besättningen agerade på ett föredömligt sätt för att begränsa risker för såväl personal som materiel.
T 56 kunde ta sig till kaj och räddningsresurser var på plats redan c:a 20 min efter larmet.
Nu kommer skadornas omfattning att analyseras, men redan nu kan sägas att T 56 inte kan delta i EDIP.

2021-08-25

Örlogsdagarna 2021. 27-29 augusti

För mer info klicka på bilden

2021-08-08

EDIP 11/9 2021. En Dag I Paradiset

2021-08-06

EDIP 2021 på Gålöbasen

En Dag I Paradiset (EDIP) hålls den 11e sept 2021 om Covidrestriktionerna tillåter

2021-03-12

Kallelse till årsmöte 26/3 2021

Kallelse till årsmöte i föreningen Veteranflottiljen den 26/3
Kallelse till årsmöte har gått ut till samtliga röstberättigade medlemmar via e-mejl. Har du inte fått något mejl är det något fel på din mejladress hos oss. Sänd i så fall direkt ett mejl till sekreterare@veteranflottiljen.se


För styrelsen Veteranflottiljen

Sekreterare Claes

2021-02-26

Vinterbrev 2021 från ordförande Göran Algernon

Vinterbrev 2021 


Nu är det ungefär ett år sedan livet vändes upp och ner för de flesta av oss! Pandemin slog till och vi tvingades att anpassa oss kraftigt, både som personer och i all vår verksamhet, till den nya verkligheten.


Även för Veteranflottiljen blev 2020 ett märkligt år. Det mesta som låg i planerna fick ställas in eller kraftigt reduceras. Tex sjösattes ingen av våra 4 Mtb, Spica och Jägaren genomförde endast ett par korta provturer och Ystad bara en del av inplanerade körningar.

Större evenemang som Stockholms Örlogsdagar och EDIP fick utgå. I stället ägnades en hel del tid till fartygsunderhåll, dock med de begränsningar som myndigheterna ålagt oss avseende antal deltagare, avstånd mm.

Läs gärna vår sammanställda verksamhetsberättelse där varje ingående enhet redovisar vad som hänt under 2020. Den finns att läsa/hämta på vår hemsida.

Vidare har vi ägnat oss åt en del framtidsplanering främst avseende Gålöbasen där vi har ett pågående projektarbete för att täcka slipplanen, så att våra Mtb kan få tak över huvudet på vintern. Dessutom ser vi över en utökning av förtöjningsmöjligheterna i N Hamnen med ev en till två pontoner. Vi behöver plats för ytterligare en Mtb, se nedan!


En glädjande nyhet nu är T 28, systerfartyg till T 26, som ”hittats” förra året, efter 50 år i glömska. Vi ser fram mot att årsmötet godkänner hennes inträde i Vetflj. Hon planeras komma till Gålö under 2021 och ska därefter återställas till originalskick. Arbete med huvudmotorer och marschmotorer är redan påbörjat i Akutenverkstaden på Gålö. I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning av T 28.

Vi förväntar oss även att årsmötet säger ja till att ansluta en ALUSAFE 700 FRB som tidigare varit skeppsbåt på Korvetten Gävle. Den ska då ingå i föreningen Svenska Stridsbåtar och kunna utnyttjas som räddningsbåt vid bla våra större publika evenemang.


Vad har vi i övrigt i planerna för 2021?

Osäkerheten är fortfarande stor när detta skrivs. Pandemiläget kommer att styra, men något som ligger i planen redovisar jag här.

Två större evenemang där vi deltar med så många fartyg som möjligt. Stockholms Örlogsdagar i samverkan med SMTM vid Vasamuseet 27-29/8 samt EDIP på Gålö lördag 11/9.

Dessutom planerar M 20, som fyller 80 år, en jubileumslångresa kusten runt till Strömstad och Göta Kanal på återresan.

Ystad planerar en långresa i ”österled”.


Nu får vi alla hålla tummarna för att pandemiläget förbättras så vi kan planera och genomföra en någorlunda normal verksamhet i år. Fartygen behöver köras och besättningarna vidmakthålla kunskaper så vi på ett säkert sätt kan bevara och visa upp vår marina kulturhistoriska skatt.


Göran Algernon

Ordf/FljC Vetflj
2021-02-18

Verksamhetsberättelse 2020

För att läsa klicka på bilden

NYHETSARKIV

Här nedan följer tidigare publicerade nyheter

2020-12-12

Julbrev 2020

Veteranflottiljens medlemmar och vänner!


År 2020 går mot sitt slut och det är dags att summera lite. Detta märkliga år som vi alla har
blivit så påverkade av på olika sätt. Tänker inte orda mer om det utan nu får vi se framåt mot
ett bättre 2021 i stället.
Vetflj verksamhet har varit låg, men inte obefintlig. Vi har tvingats ställa in flera evenemang
och visningar. Bland annat Stockholms Örlogsdagar i augusti och En Dag I Paradiset (EDIP) i
september. Samtliga Mtb (T 26, T 38, T 46 och T 56) har varit kvar på land och inte sjösatts
alls i år. Övriga ftg har haft begränsad eller ingen gångtid. Ystad har genomfört några
”Coronasäkra” körningar, Spica gått provturer och Jägaren genomfört provturer i huvudsak
för klassning av Transportstyrelsen. På Hugin i Göteborg har det jobbats på med underhåll
och översyner av system. Västervik i Karlskrona har haft begränsad verksamhet.
Minsveparna M 20 och M 21 har haft begränsad tid till sjöss men mer tid till
underhållsarbeten. Ekipaget med Nordanö har haft uppdrag för statlig myndighet. StrB 127
har genomfört en del av sina populära marinhistoriska körningar men med
Coronabegränsningar. StrB 102 låg verksamhet. På Sprängaren jobbas det mycket framförallt
med pannan och vi ser fram mot att snart få se henne under ånga. Moses och Triton låg
verksamhet. Gålö Radio (GåRa), som vi kallar radiomuseet har jobbat på med en del
tillkommande materiel och olika servicejobb på diverse stationer.
Gålöbasen utvecklas sakta men säkert mot ett marinhistoriskt kulturcentrum. De många
visningar som vi brukar ha, har i år varit mycket begränsade. Vi har ett bra och upparbetat
samarbete med Försvarsmakten och Fortverket.


Vad har vi då att se fram mot 2021? En hel del är på gång! Några större förändringar/nyheter
tar jag upp.
Slipen (vårt sorgebarn på Gålöbasen) håller nu på att renoveras genom FortV försorg.
En projektgrupp har bildats för att driva utvecklingen mot att kunna täcka över slipplanen
med en hall, så att våra Mtb kan ligga skyddade på land.
T 56 är på gång att bli gråmålad som hon var i original. T 26 byter båda propelleraxlarna som
visade sig vara lite ”oraka”. M 20 ligger i docka på Beckholmen för bl.a. byte av stäv, vissa
bord och sudband. Kommer bli klar till april. T 46 renoverar bl.a. en V8. Triton renoverar
akterspegeln.
Den stora nyheten är T 28!!!! T 28 är systerfartyg till T 26 och byggd 1942. Hon ”hittades”
hos en privatperson söder om Stockholm där hon legat på land, skyddad i 50 år. Hon är nu
övertagen av stiftelsen T 26/T 28 och ska återställas till originalskick. T 28 är i bra skick men
saknar huvudmotorer mm. Dessa kan dock ”trollas” fram så vi så småningom kan höra
mullret även från T 28. Hon beräknas komma till Gålö under 2021. Vi hoppas att årsmötet
2021 beslutar att T 28 ska ingå i Vetflj. Då har Vetflj 5 st Mtb – helt unikt!
Övriga händelser i planen 2021. Stockholms Örlogsdagar -21 genomförs 27-29/8 vid
Vasapiren. EDIP i början av september. Ystad långresa österut. Planerar besöka Sveaborgs
jubileum och ev Estland. Övriga fartyg planerar olika former av ”långresor” som ännu inte är
klara.
Nu får vi hoppas att 2021 blir ett mer normalt år även om risken finns att en hel del
restriktioner kommer att vara kvar en tid. Men – vi planerar positivt och hoppas att det
håller.

Därmed önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Dessutom ett stort tack till alla er
som helt ideellt jobbar och sliter för att hålla vår kulturella museala verksamhet levande och
igång.

Göran Algernon Ordf/FljC Vetflj
2020-05-18

Läs verksamhetsberättelse 2019 här

(Klicka på bilden)

2020-02-25

Medlemsmöte 2020

ÅRSMÖTE 2020.

TORSDAGEN den 12 mars kl 18.00 – 19.00

Kastellet på Kastellholmen i Stockholm.

För mer info klicka HÄR

2020-02-18

Vill du sköta ett fartygsmaskineri?

M 20 är en flottans sista minsvepare från andra världskriget.
Hon är på 67 ton och mäter 28 meter. Maskineriet består av
två Scania DS 11 på 270 hkr vardera i gott skick. I
maskinrummet finns även två hjälpmaskiner, Valmet, tryckluft,
länspump och allt annat som behövs på ett fartyg. M 20 ägs av
Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM) men
sköts helt och hållet av Föreningen M 20:s medlemmar. Nu
söker vi en person som vill
Ansvara för service och underhåll av fartygets maskinanläggningar
Du bör ha kompetens motsvarande Maskinbefäl Klass 8. Vi kan hjälpa dig med det
tillsammans med Sjöskolan på Beckholmen. Eftersom allt kring M 20 görs ideellt är det
viktigt att du är en trevlig kamrat och kunnig “maskintjänstchef” både i hemmahamnen
(Museipiren på Djurgården) och tillsammans med oss andra till sjöss.
Hjälp oss att bevara Minsveparen M 20 som sjögående museifartyg!
Hör av dig till Föreningens ordförande Anders Torelm (0735-23 29 16, anders@sjohaga.se)
eller till Tomas Kilström (0705-17 57 91, tomas.kilstrom4@gmail.com), som kan det mesta
om M 20:s maskininstallationer.
 
2020-02-11

GT-lyft med Nordanö och Ystad

Film från helgens GT-lyft

Klicka HÄR

2019-10-20

T26 och T46 på det torra

T26 och T46 står sedan söndagen 20/10 på torra land och inväntar redan nästa sommar.

Foto: Lennart Törnberg

2019-10-20

Intensivt i Intensiven

I intensiven pågår just nu div ommöblering.

Foto: Lennart Törnberg

2019-09-08

Ordförande har ordet

Så har vi då genomfört årets EDIP (En Dag I Paradiset) på Gålöbasen!
Det blir bara bättre o bättre för varje år! Allt flöt på väldigt fint under hela dagen!
Vi hade 630 besökare förutom alla funktionärer o besättningar!! Mycket folk på Gålö alltså!!

Jag vill framföra ett stort tack till alla entusiaster som gjorde det möjligt! Tack till alla besättningar
o alla i landorganisationen som ställde upp denna lördag! Ett särskilt tack till Ulf Lindmark som
var ”EDIP Amiral” o höll ihop det hela!

Vi fick dessutom förstärkning med personal från såväl patrullbåten Hugin i Göteborg som från T
38 i Karlskrona!
Vi körde med 7 fartyg och ibland blev det lite trångt i södra hamnen, men allt gick helt
problemfritt!

Visst blir det en del tekniska problem på dessa gamla fartyg, men problemen vänds till
utmaningar o möjligheter o löses på något märkligt sätt.
Vårt fantastiska ”grillgäng” lyckades dessutom utfordra alla dessa människor med den äran!!
GåRa (Gålö Radio/Radiomuseet) hade ständigt fullt av besökare och vi fick dessutom besök av
SSRS med fartyget Björn Christer som stolt kunde visa upp sig för besökarna.

Nu får vi vila o smälta upplevelserna från årets EDIP o så småningom ev dra vissa lärdomar som
vi kan omsätta till nästa års EDIP som genomförs lördagen 5/9 2020. Lägg in det i almanackan
redan nu!

Göran Algernon

Ordf/FljC

Veteranflottiljen

2019-09-02

Marinchefen har ordet

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln.

2019-08-12

40 knop till årets EDIP med Stridsbåt 127

Ta den unika chansen att åka i 40 knop till årets EDIP från Vaxholm. Åter Vaxholm ca kl 18.

För bokning och info klicka HÄR

2019-06-04

Ordförandebrev vår/sommar 2019.

 

Nu är det säsong igen för Veteranflottiljen!
Tänkte ge några glimtar om vår verksamhet i år! För de som är intresserade av
detaljplaneringen hänvisar jag till resp enhets egen hemsida.
Nyheter är att vi har blivit en större flottilj. Vid årsmötet beslutades att ansluta såväl
Minsveparen M 21 som ytterligare en Stridsbåt 90E, nämligen StrB 102. 102:an är en av
prototyperna till serien och har en maskinbestyckning på två motorer och två vattenjet
som drivlina. Nu har Vetflj 17 ftg/båtar varav 15 är körbara i år. Vidare på nyhetssidan
kan nämnas att Ysd har genomfört ett gasturbinbyte och monterat en modernare,
bränslesnålare och starkare GT1:a. Ytterligare två likadana väntar på installation. Planen
är en per år framåt. Vår StrB 127 har även den fått en ny maskin som ersättare till den
gamla havererade DSI 14. En Scania DSI 16 som Vetflj erhållit från Saab-Scania. Den
motorn passar Stridsbåten perfekt och har bidragit till väsentligt högre toppfart och
minskad förbrukning vid marschfart. Stort tack till Saab-Scania för denna välvilja.
Verksamheten har redan kommit igång med att tex Spi och Ysd genomfört ett antal
körningar. Bla en temakörning ”torpedanfall” i rote.
Spi har nu åter fått ombord renoverade torpedtuber och kobryggorna. Ser ut som en
torpedbåt igen!
Stridsbåt 127 har fortsatt med de militärkulturella guidade körningarna till våra gamla
KA-anläggningar i Sthlms skärgård. Den populära verksamheten fortsätter i sommar och
i höst.
Även M 20 är igång med körningar och har ett digert schema att fylla. Bla körningar till
Åland och Gotland.
T 38 har genomfört provtur med lite vanliga och ovanliga problem som naturligtvis har
åtgärdats och lösts på ett bra sätt.
P 151 Hugin håller så sakta på att komma ut ur dimman vid Maritiman i Göteborg.
Renoveringsarbetet pågår för fullt, både på ut- och insida. Nu är överbyggnaden färdig
och skrovmålning pågår. Snart är hon lika fin som vilken linjebåt som helst.
V 150 Jägaren är under klassningsprocess och det är inte helt enkelt att tillfredsställa
transportstyrelsen. Men, vi hoppas att hon kan komma igång snart.
På våra tre Mtb på Gålö jobbas det hårt. T 26 och T 46 närmar sig sjösättningsstatus. T
56 däremot ska bla blästras och stora skrov- och maskinjobb pågår och väntar. Vi
hoppas att hon kan komma i sjön till EDIP.
På Sprängaren pågår stora jobb med främst pannan. Vi håller tummarna för att hon
snart kan ta upp trycket och gå för egen maskin.
Nordanö och vårt ekipage på Gålö är som vanligt behjälpliga i stort och smått. Det kan
gälla tunga maskinlyft eller bunkring av vatten och drivmedel samt mathållning. Det är

en trygghet för särskilt Mtb att ha Lagfartyget Nordanö med vid större övningar eller
uppvisningar.
Gålöbasen utvecklas den också! En nyhet är att Sommarmässen (Nya Pentagon) har fått
en fin veranda längs långsidan. Där kan trötta fartygsjobbare pausa och koppla av i
solen. Vidare ökar besöksfrekvensen på basen. Vi har väldigt många
intresseanmälningar om guidade besök från våren till hösten. I princip har vi
besöksgrupper på basen nästan varje vecka. Tungt jobb för C Gålö att hålla ihop och
planera och framförallt att få ihop folk som guider!
Nu några ord om planerna framöver, förutom det jag nämnt tidigare. Vårt stora
evenemang är som vanligt En Dag I Paradiset, EDIP! Genomförs i år lö 7 september på
Gålö. Då kommer vi som vanligt att visa upp och köra turer med så många som möjligt
av våra fartyg. Se hemsidan senare för mer info.
Ysd kommer genomföra en ”långresa” i etapper till Öregrund i samband med
Roslagsloppet.
Vidare kommer delar av Vetflj att delta i Södertälje stads firande av kanaljubiléet. Det
genomförs helgen 24-25 augusti i Södertälje förstås! Hur många och vilka fartyg är ännu
inte helt klart.
Under v34 kommer M 20 och StrB 127 genomföra en militärhistorisk kryssning från
Södertäljeinloppet i söder till Roten i norr. M 20 kommer vara förläggningsfartyg och
befinna sig på lämpliga platser och StrB 127 transportera gästerna från M 20 till
intressanta historiska försvarsobjekt. En kryssning om fem dagar som täcker hela
Sthlms skärgård.
Det här är några axplock av verksamheten 2019, men titta in på respektive hemsida så
får ni mycket mer information om de enskilda aktiviteterna.

Nu önskar jag alla en fin sommar och riktar ett särskilt tack till alla som sliter och jobbar
för att kunna vidmakthålla vår fantastiska museifartygsflotta. Den är helt världsunik och
det ska ni känna er stolta över!

Göran Algernon
Ordf/FljC Vetflj
2019-04-28

Militärhistorisk kryssning med M20 och Strb 127

Klicka på bild för mer info.

Följ med på en sex dagars guidad kryssning där du får besöka historiska, militära anläggningar i Stockholms skärgård.

Du åker med, och bor på ett historiskt träfartyg - gamla minsveparen M20, som idag ägs av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM).

En kryssning som denna har aldrig gjorts förut, så du blir en av de allra första att uppleva detta!

2019-04-14

Christer Svensson på P151 Hugin fick i lördags VF´s Hedersmedalj

Medaljen delades ut av Ragnar Westblad.

 

Text Lars Lundmark

Klicka HÄR för att komma till P151 Hugins hemsida

2019-03-31

Veteranflottiljens verksamhetsberättelse 2018

Klicka på bilden för att läsa verksamhetsberättelsen

2018-12-08

Spicas årliga glöggbjudning

Idag lördag den 8e december 2018 höll T121 Spica den traditionsenliga glöggbjudningen i Intensiven på Gålöbasen.

En skara blandade medlemmar dök upp och fick sig några koppar värmande glögg och pepparkaka.

Foto: Lennart Törnberg

2018-09-15

EDiP 2018

EDIP
Vill så här ett par dagar efter rikta ett stort tack till alla som bidrog till att EDIP blev en succé! Vi hade 558 besökare plus ett 30 tal i gästande fartyg! Dessutom våra egna besättningar och funktionärer. Så Gålö invaderades av närmare 700 personer under EDIP.
Vi körde med 8 fartyg! T 26, T 46, T 56, StrB 127, M 20, Spica, Ystad och Jägaren. Dessutom vår fina båt Triton! Samtliga fartyg var i stort problemfria och kunde hålla planen. Det har nog aldrig hänt tidigare  
Själv körde jag Mtb hela dagen, men kunde ändå se idel glada och nöjda besökare.
Logistiken fungerade utmärkt även om viss köbildning uppstod då och då! Dock utan sura miner!!
Så tack organisationskommittén, alla funktionärer, matlagare, fikafixare, rundvisare, ”gnistar”, p-vakter, biljett- o klädförsäljare, skalabåtsuppvisare, mfl mfl.
Särskilt tack till FM och Amf 1 som stolt visade upp en StrB 90 H under dagen!
Och tack alla besättningar som höll igång våra fantastiska fartyg och bjöd på häftiga upplevelser!

Vi kan konstatera att Veteranflottiljen levererade

2018-06-15

Veteranflottiljen skapar nytt servicebolag

Veteranflottiljen har under våren köpt och tagit över Marinpersedlars verksamhet. Marinpersedlars sortiment lagerhålls och sälj nu via Veteranflottiljens Gålö Service AB. Vidare är avsikten är att vi skall samla avtal med ”sponsorer” etc under en hatt så att samtliga fartyg kan få del av de ev förmånerna samt att vi ska agera som centralt stöd till i Vetflj ingående fartyg motsv. Vårt avtal med SAAB Kockums innebär också att vi via vårt servicebolag kan samordna inköp av t.ex. färg och andra förnödenheter.

De ansvariga är :

Ordf. Peder Friis

VD Bo Alerfeldt 

Rune Andersson 

Björn Lagersten 

Mikael la Fleur 

2017-09-20

Tack för en dag i paradiset och lite om Aurora17

Ett stort tack till er alla som ställde upp och gjorde årets EDIP till en framgång! Fartyg, radiomuseet, besättningar, funktionärer och särskilt EDIP-amiralerna! Mycket medgång, men även en del motgång som vanligt. En hel del efterarbeten och reparationer väntar nu.

Men vi visade upp våra klenoder för c:a 550 besökare som var mycket nöjda.

Tack Carlo Taccola (Vegabaren) för “Veterangrillen”!

Tack SSRS för uppvisning o även bogseringshjälp.

Tack Skalabåtsklubben för uppvisning.
Och tack för alla veteran- o specialfordon som en del besökare med stolthet visade upp!


Sen blev det bröllop o en efterfest, så tack även för det!

Nu pågår försvarsmaktsövningen AURORA och Veteranflottiljen deltar från och med lördag 09-23.

Vi deltar med Vetflj lag och lagfartyget Nordanö, StrB 127, T 26, T 56 och Spica. Dessutom med extra stabsresurser.

Göran Algernon

Ordf/FljC

2017-09-28

Tack för Försvarsmaktsövningen Aurora17

Försvarsmaktsövning AURORA -17
 

Igår em avslutade Veteranflottiljen sitt deltagande i AURORA 17 och förtöjde åter basen Gålö.
Vi har agerat B-sida (fiende) åt Amfibieförbanden sedan lö 23/9 och till o med on 27/9.
Deltagande fartyg har varit T 26, T 56, Spica, Nordanö o StrB 127.
För Vetflj har det varit en mycket givande övning där vi kunnat testa materiel o besättningar samt vår egen ”lagverksamhet” med Lagfartyget Nordanö och StrB 127.
Våra Mtb har stort behov av Lagfartyg för utspisning, vila, bunkring etc. Detta fungerade lysande tack vare Laget/Nordanö som även varit behjälpligt med transporter, kranlyft o rangering av ftg i hamn.
Vi har ju gamla fartyg 75, 60 o drygt 50 år bla.
Kan konstatera att de är ”still going strong”! Visst blev det lite tekniska problem, men dessa löstes som vanligt med uppfinningsrikedom o god vilja.
Besättningarna o jag är mycket tillfreds med att vi kunnat göra en jobbig men bra insats för Försvarsmaktens utveckling.

Stort tack till deltagande fartyg och besättningar för att ni ställde upp och genomförde detta ”maxtest” för flottiljen. Dessutom med idel glada miner, trots problemen som uppstod då och då.

Göran Algernon
FljC Vetflj

2018-09-10

EDiP 2019

EDiP
Vill så här ett par dagar efter rikta ett stort tack till alla som bidrog till att EDIP blev en succé! Vi hade 558 besökare plus ett 30 tal i gästande fartyg! Dessutom våra egna besättningar och funktionärer. Så Gålö invaderades av närmare 700 personer under EDIP.
Vi körde med 8 fartyg! T 26, T 46, T 56, StrB 127, M 20, Spica, Ystad och Jägaren. Dessutom vår fina båt Triton! Samtliga fartyg var i stort problemfria och kunde hålla planen. Det har nog aldrig hänt tidigare 🙂
Själv körde jag Mtb hela dagen, men kunde ändå se idel glada och nöjda besökare.
Logistiken fungerade utmärkt även om viss köbildning uppstod då och då! Dock utan sura miner!!
Så tack organisationskommittén, alla funktionärer, matlagare, fikafixare, rundvisare, ”gnistar”, p-vakter, biljett- o klädförsäljare, skalabåtsuppvisare, mfl mfl.
Särskilt tack till FM och Amf 1 som stolt visade upp en StrB 90 H under dagen!
Och tack alla besättningar som höll igång våra fantastiska fartyg och bjöd på häftiga upplevelser!

Vi kan konstatera att Veteranflottiljen levererade 

Följ oss i sociala medier!