Rapporteringslista Besökare

Denna blankett (hämta här) skall användas för rapportering av besökare till Gålöbasen och till fartygen. Blanketten räcker till 40 besökare. Behövs det att rapportera flera så använd ytterligare blankett. Det går utmärkt att använda blanketten för flera besökstillfällen. Rapportering av besökare skall ske till sekreterare@veteranflottiljen.se senast 15 november varje år.

Följ oss i sociala medier!