Hantering av personuppgifter

Veteranflottiljen registrerar alla sina medlemmar elektroniskt, detta är ett krav för att vi skall kunna sköta vår interna administration bl.a. som avgiftshantering, kallelser och inbjudningar. Veteranflottiljen förbinder sig att inte sprida dessa uppgifter till 3:e part utan ditt skriftliga godkännande.

Genom din anmälan till och betalning av årsavgiften godkänner du denna elektroniska hantering, om du så begär avregistrerar vi dig ur våra register det innebär också att du inte längre kan vara medlem hos oss.

Med vänliga häsningar

Veteranflottiljen

Följ oss i sociala medier!