årsmöte

Årsmöte 2020

Torsdagen den 12 mars.

Årsmöteskallelse

ÅRSMÖTET 2020 avhålls TORSDAGEN den 12 mars kl 18.00 – 19.00 i Kastellet på Kastellholmen i Stockholm. Middagen avnjuts därefter ombord på M/S Segelkronan som ligger vid Östra Brobänken på Skeppsholmen.


2019 har varit ett händelserikt och betydelsefullt år för Veteranflottiljen. Gålö, som örlogsmarint kulturcentrum, har utvecklats vidare och nu börjar vi få många organiserade visningar för olika intressegrupper.

Inför 2020 väntar både nya aktiviteter och repriser på tidigare succéer, vilka vi kommer att tala lite om under och efter middagen. De aktiviteter föreningen genomför har genom åren haft en hög medlemsnärvaro. Detta är mycket stimulerande och sporrar styrelsen att jobba vidare, så vi hoppas att det även skall bli fallet under 2020.

          
Programmet följer de sedvanliga rutinerna:

Kl 18.00 Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Mötet har inga stadgeändringsförslag att ta ställning till.

Handlingarna till årsmötet som årsberättelse och ekonomisk ställning samt budgetförslag kommer att anslås på föreningens hemsida.


Kl 19.30 Traditionsenlig middag. 
Under middagen kommer vi även att uppmärksamma de som gjort stora insatser för att stödja Veteranflottiljen

Kl 23.00 M/S Segelkronan stänger    

  
Anmälan, som är bindande, görs senast 2020-03-04 via email till sekreterare@veteranflottiljen.se, eller med ett vykort till: 

Veteranflottiljen, Box 16401, 103 27 Stockholm.

Middag: 


Varmrätt fisk (torskrygg).

Bordsvatten
Kaffe - kaka 


Avgiften för middagen är 260:- och betalas endast med kort till Segelkronan före middagen.
Bokad middag som EJ avbeställs senast 2020-03-05 debiteras bokaren.

För att spara porto kommer ekonomisk rapport och verksamhetsberättelse för 2019 att finnas på hemsidan; www.veteranflottiljen.se. 

Ett begränsat antal tryckta exemplar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.


Varmt välkomna till årsmöte och en som vanligt mycket trevlig kväll i glada vänners lag

Styrelsen.

                         Föreningsstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet!                                                          

 

Följ oss i sociala medier!