Hur en torped tages ombord

Fotograf: Bert Flodkvist

Scrolla ner för att se bilderna separat och med text

  

  


Beskrivning ur "Beskrivning av motortorpedbåt Typ T42-T56"

 

Torped hänger i kranen. Norra Hamnen Gålö

Fotograf: Bert Flodkvist

Styr torped till läge

Fotograf: Bert Flodkvist

Torped ligger på 4st skrån

Fotograf: Bert Flodkvist

Torped i rätt läge för inhalning

Längst till vänster står Mtjc T45 P-O Håkansson

Fotograf: Bert Flodkvist

Torpedtub sedd från luckan

Fotograf: Bert Flodkvist

Beskrivning av torped-/ankar- och förhalningsspelet som används för in- och uthalning av torped

Ur "Beskrivning av motortorpedbåt Typ T42-T56"

Inhalning med hjälp av spelet

Följ oss i sociala medier!