VeteranflottiljenVälkommen till Veteranflottiljen

Här följer information om Du är intresserad av medlemskap i föreningen. Förutom verksamheten kring fartygen arrangerar föreningen i regel ett par träffar under året med anknytning till marin verksamhet. Vi har vårt årsmöte under 1:a kvartalet (mars), och då oftast på sjöofficersmässen på Skeppsholmen i Stockholm. Förutom stadgeenliga årsmötesförhandlingar äter vi en liten middag tillsammans varefter vi brukar ha någon form av föredrag eller film/videovisning med anknytning till föreningens verksamhet.

De anslutna fartygen ägs och drivs i olika former. De får stöttning av föreningen och dess medlemmar. Det finns också ett radiomuséum anslutet till föreningen. Vid körningar med fartygen har de som arbetat ombord och kring fartygen förtur. Du är alltid välkommen till Gålöbasen för att bidra med din handkraft under arbetsdagar. Se på föreningens hemsida och resp. fartygs hemsida där det utannonseras när det är arbetshelg på Gålöbasen och andra nyheter.

Fartygen nyttjas av sina respektive ägare på det sätt som dessa bedömer bäst gagnar deras fartygs vidmakthållande. Ägarna ställer, efter förmåga, upp för medlemmarna i olika situationer som t.ex. en längre resa under sensommaren för de som arbetat med fartygen eller på ”EDIP/En Dag i Paradiset” för samtliga medlemmar. Föreningen har i sina mål att de fartyg som man stödjer skall kunna visas som levande museifartyg. Det gör att fartygen även brukar visa sig på olika veteranfartygsträffar, museiinvigningar, Marinens/Flottans dag och liknande tillställningar.

Varje år i september arrangerar föreningen ”En dag i paradiset”, också kallad EDiP, på Gålöbasen då medlemmarna och deras familjer/vänner mot en blygsam avgift får åka en kortare tur (ca 20 – 30 min) ute på Mysingen med de fartyg som är tillgängliga. Under aktiviteten på Gålöbasen brukar vi också ha visning av modellbåtar, och ibland besök av någon marin enhet med provturer. Det finns också försäljning av korv, hamburgare, kaffe/kaka och läsk samt presentartiklar.

Mera information om föreningens aktiviteter och arrangemang får Du på föreningens hemsida.

Medlemsavgiften är 200:- per år och betalas till föreningens

- plusgirokonto 14 84 01 – 3

- eller via Swish nr 1232324960.

Ange namn och email-adress på betalningen.

Ny medlem ombedes betala via Plusgirokontot och på talongen ange:
– Texten “Ny medlem”
– Namn / adress,telefonnummer och E-POSTADRESS. 

Välkommen som ny medlem! Var hälsad till Föreningen och som vi säger på MTB-språk:

”KLART ATT KOPPLA HUVUDMOTORERNA – KOM UPP PÅ STEGET”! 

Veteranflottiljen

Adressen till föreningen är:
Veteranflottiljen
Box 16401
103 27 STOCKHOLM

Följ oss i sociala medier!