Stridsbåt 90E 102


Stridsbåt 90 E, nr 102
Fartyget är nummer två i en förserie om tre båtar med lite skiftande utseende och konfiguration.
Nr 101 byggdes med aluminiumskrov och glasfiberöverbyggnad och hade en motor/vattenjet.
Nr 102 är byggd av Swedeship år 1993 i kevlar och kolfiberlaminat och är till skillnad från övriga 90E försedd med två motorer/vattenjet, ursprungligen Volvo KAD42, 2*230 hk och FF240-vattenjet.
Nr 103 är i princip som seriebåtarna,

Nr 102 mäter 11,0 * 2,9 meter och har idag 2*370 hk Iveco N60-motorer och Hamilton 290 vattenjet. Marschfart är 33 knop, toppfart 43 knop

Genom sin förseriestatus och från seriefartygen – där den i Veteranflottiljen ingående Strb 90 E nr 127 utgör ett sådant exempel – avvikande motorbestyckning, skrovlängd samt detaljer i överbyggnaden, utgör fartyget ett exempel på utvecklingen av en ny fartygstyp inom försvarsmakten.
Nr 102 användes initialt för provverksamhet, för att sedan användas i skyddsvaktsorganisationen fram till 2003. Fartyget avvecklades från försvaret 2006.

Följ oss i sociala medier!