Våra Fartyg


T26

Byggd 1942, tjänstgjort 1942-1957, K-märkt 2005.


T46

Byggd 1956, tjänstgjorde 1957 – 1975, K-märkt 2009.


T38

Byggd 1951, tjänstgjorde 1952 – 1956.


T121 Spica

Spica byggd 1966, tjänstgjorde 1966 – 1989, K-märkt 2005.


R136 Västervik

Längd: 43,6 m Bredd: 7,1 m, djupgående: 2,4 m, deplacement: 240 ton, fart: 40 knop.


T56

Byggd 1957, tjänstgjorde 1957 – 1973, K-märkt 2006.


R142 Ystad

Ystad, byggd 1976, tjänstgjorde 1976 – 2005.


M20

Byggd 1941, tjänstgjorde 1941 – 2005.


Sprängaren

Byggd 1917, tjänstgjorde 1918 – 1964.


Moses

Byggd 1942
Ägare: Bosse Furén, en av grundarna till Föreningen äventyret på Gålö.


M/Y Triton

Byggd 1950.


A213 Nordanö

Tidigare tjänstgjorde HMS Nordanö vid NNM, Härnösands kustartilleriregemente (KA 5) i Härnösand som underhållsfartyg, minfartyg till den fasta mineringen. HMS Nordanö deltog också som Dyk- och minfartyg vid bärgning av en havererad SH 37 Viggen utanför Härnön under sin tjänst på KA 5


V150 jägaren

HMS Jägaren (V150) var en patrullbåt i svenska marinen som omklassades 1988 till vedettbåt. Jägaren var i tjänst i svenska marinen från den 24 november 1972 till den 7 april 2016.


Stridsbåt 90E 127

Byggd 1997 och har tjänstgjort fram till 2012


P151 Hugin

Hugin levererades till Nya varvet först i juni 1978 pga en brand under tillverkningen. Se mer på vänföreningens hemsida.


T28

Byggd på Kockums och levererad 1943


Radiomuséet

I vårt Radiomuseum har vi samlat många olika radiostationer och annan materiel som använts i det svenska försvaret, både på land och till sjöss. Många radiostationer är i fullt fungerande skick


FRB

Text kommer

Följ oss i sociala medier!