Kontakta oss på

Veteranflottiljen


Kontakt

Veteranflottiljen
Box 16401
103 27 STOCKHOLM

Epost: info@veteranflottiljen.se

Postgiro: 14 84 01 – 3
Swish: 1232324960
Org.nr: 815601-0749


Ordförande

Göran Algernon

Sekreterare

Claes Ernow

medlemssekreterare

Daniel (Danne) Svensson

Kassör

Mikael la Fleur

GÅLÖARRANGEMANG

Lennart Törnberg

ANSVARIG UTGIVARE

Göran Algernon

Följ oss i sociala medier!