2018-09-11

EDiP 2018

EDIP
Vill så här ett par dagar efter rikta ett stort tack till alla som bidrog till att EDIP blev en succé! Vi hade 558 besökare plus ett 30 tal i gästande fartyg! Dessutom våra egna besättningar och funktionärer. Så Gålö invaderades av närmare 700 personer under EDIP.
Vi körde med 8 fartyg! T 26, T 46, T 56, StrB 127, M 20, Spica, Ystad och Jägaren. Dessutom vår fina båt Triton! Samtliga fartyg var i stort problemfria och kunde hålla planen. Det har nog aldrig hänt tidigare 🙂
Själv körde jag Mtb hela dagen, men kunde ändå se idel glada och nöjda besökare.
Logistiken fungerade utmärkt även om viss köbildning uppstod då och då! Dock utan sura miner!!
Så tack organisationskommittén, alla funktionärer, matlagare, fikafixare, rundvisare, ”gnistar”, p-vakter, biljett- o klädförsäljare, skalabåtsuppvisare, mfl mfl.
Särskilt tack till FM och Amf 1 som stolt visade upp en StrB 90 H under dagen!
Och tack alla besättningar som höll igång våra fantastiska fartyg och bjöd på häftiga upplevelser!

Vi kan konstatera att Veteranflottiljen levererade

2018-06-15

Veteranflottiljen skapar nytt servicebolag

Veteranflottiljen har under våren köpt och tagit över Marinpersedlars verksamhet. Marinpersedlars sortiment lagerhålls och sälj nu via Veteranflottiljens Gålö Service AB. Vidare är avsikten är att vi skall samla avtal med ”sponsorer” etc under en hatt så att samtliga fartyg kan få del av de ev förmånerna samt att vi ska agera som centralt stöd till i Vetflj ingående fartyg motsv. Vårt avtal med SAAB Kockums innebär också att vi via vårt servicebolag kan samordna inköp av t.ex. färg och andra förnödenheter.

De ansvariga är :

Ordf. Peder Friis

VD Bo Alerfeldt 

Rune Andersson 

Björn Lagersten 

Mikael la Fleur 

2017-09-20

Tack för En Dag I Paradiset och lite om AURORA

Ett stort tack till er alla som ställde upp och gjorde årets EDIP till en framgång! Fartyg, radiomuseet, besättningar, funktionärer och särskilt EDIP-amiralerna! Mycket medgång, men även en del motgång som vanligt. En hel del efterarbeten och reparationer väntar nu.

Men vi visade upp våra klenoder för c:a 550 besökare som var mycket nöjda.

Tack Carlo Taccola (Vegabaren) för “Veterangrillen”!

Tack SSRS för uppvisning o även bogseringshjälp.

Tack Skalabåtsklubben för uppvisning.
Och tack för alla veteran- o specialfordon som en del besökare med stolthet visade upp!


Sen blev det bröllop o en efterfest, så tack även för det!

Nu pågår försvarsmaktsövningen AURORA och Veteranflottiljen deltar från och med lördag 09-23.

Vi deltar med Vetflj lag och lagfartyget Nordanö, StrB 127, T 26, T 56 och Spica. Dessutom med extra stabsresurser.

Göran Algernon

Ordf/FljC

2017-09-28

Tack för försvarsmaktsövning Aurora

Försvarsmaktsövning AURORA -17

 

Igår em avslutade Veteranflottiljen sitt deltagande i AURORA 17 och förtöjde åter basen Gålö.
Vi har agerat B-sida (fiende) åt Amfibieförbanden sedan lö 23/9 och till o med on 27/9.
Deltagande fartyg har varit T 26, T 56, Spica, Nordanö o StrB 127.
För Vetflj har det varit en mycket givande övning där vi kunnat testa materiel o besättningar samt vår egen ”lagverksamhet” med Lagfartyget Nordanö och StrB 127.
Våra Mtb har stort behov av Lagfartyg för utspisning, vila, bunkring etc. Detta fungerade lysande tack vare Laget/Nordanö som även varit behjälpligt med transporter, kranlyft o rangering av ftg i hamn.
Vi har ju gamla fartyg 75, 60 o drygt 50 år bla.
Kan konstatera att de är ”still going strong”! Visst blev det lite tekniska problem, men dessa löstes som vanligt med uppfinningsrikedom o god vilja.
Besättningarna o jag är mycket tillfreds med att vi kunnat göra en jobbig men bra insats för Försvarsmaktens utveckling.

Stort tack till deltagande fartyg och besättningar för att ni ställde upp och genomförde detta ”maxtest” för flottiljen. Dessutom med idel glada miner, trots problemen som uppstod då och då.

Göran Algernon
FljC Vetflj

Följ oss i sociala medier!