Bilder av Lars Enoksson 1972/1973

Motortorpedbåtar som var aktiva 1972 var T42, T43, T44 och T45 och vid KFÖ T46 och T47.

1973 var motortorpedbåtarna T45, T48, T55 och T56 aktiva.


MTB T48 1973
MTB T45 eller T48 och T126 Virgo
T123 i T45. Fotat från F11 Visbys aktra pjäs.
T46 och minsveparen Karlsö M59 1972
T45 med J20 Östergötland i bakgrunden
MTB T48 1973
MTB T45 viker av från F11 Visby
MTB T56 längst bort och någon av T45,T48 eller T55 närmast 1973

Följ oss i sociala medier!