mötesprotokoll från årsmöten och medlemsmöten

Dessa protokoll skickas ut till uppgiven e-postadress till medlemmarna

Saknar du något? Kontakta en styrelsemedlem så erhåller du ett extra utskick.

Följ oss i sociala medier!