FLASH NEWS - SENASTE NYTT


Vinterbrev från ordförande Göran Algernon

Vinterbrev 2021 


Nu är det ungefär ett år sedan livet vändes upp och ner för de flesta av oss! Pandemin slog till och vi tvingades att anpassa oss kraftigt, både som personer och i all vår verksamhet, till den nya verkligheten.


Även för Veteranflottiljen blev 2020 ett märkligt år. Det mesta som låg i planerna fick ställas in eller kraftigt reduceras. Tex sjösattes ingen av våra 4 Mtb, Spica och Jägaren genomförde endast ett par korta provturer och Ystad bara en del av inplanerade körningar.

Större evenemang som Stockholms Örlogsdagar och EDIP fick utgå. I stället ägnades en hel del tid till fartygsunderhåll, dock med de begränsningar som myndigheterna ålagt oss avseende antal deltagare, avstånd mm.

Läs gärna vår sammanställda verksamhetsberättelse där varje ingående enhet redovisar vad som hänt under 2020. Den finns att läsa/hämta på vår hemsida.

Vidare har vi ägnat oss åt en del framtidsplanering främst avseende Gålöbasen där vi har ett pågående projektarbete för att täcka slipplanen, så att våra Mtb kan få tak över huvudet på vintern. Dessutom ser vi över en utökning av förtöjningsmöjligheterna i N Hamnen med ev en till två pontoner. Vi behöver plats för ytterligare en Mtb, se nedan!


En glädjande nyhet nu är T 28, systerfartyg till T 26, som ”hittats” förra året, efter 50 år i glömska. Vi ser fram mot att årsmötet godkänner hennes inträde i Vetflj. Hon planeras komma till Gålö under 2021 och ska därefter återställas till originalskick. Arbete med huvudmotorer och marschmotorer är redan påbörjat i Akutenverkstaden på Gålö. I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning av T 28.

Vi förväntar oss även att årsmötet säger ja till att ansluta en ALUSAFE 700 FRB som tidigare varit skeppsbåt på Korvetten Gävle. Den ska då ingå i föreningen Svenska Stridsbåtar och kunna utnyttjas som räddningsbåt vid bla våra större publika evenemang.


Vad har vi i övrigt i planerna för 2021?

Osäkerheten är fortfarande stor när detta skrivs. Pandemiläget kommer att styra, men något som ligger i planen redovisar jag här.

Två större evenemang där vi deltar med så många fartyg som möjligt. Stockholms Örlogsdagar i samverkan med SMTM vid Vasamuseet 27-29/8 samt EDIP på Gålö lördag 11/9.

Dessutom planerar M 20, som fyller 80 år, en jubileumslångresa kusten runt till Strömstad och Göta Kanal på återresan.

Ystad planerar en långresa i ”österled”.


Nu får vi alla hålla tummarna för att pandemiläget förbättras så vi kan planera och genomföra en någorlunda normal verksamhet i år. Fartygen behöver köras och besättningarna vidmakthålla kunskaper så vi på ett säkert sätt kan bevara och visa upp vår marina kulturhistoriska skatt.


Göran Algernon

Ordf/FljC Vetflj

Verksamhetsberättelse 2020

Klicka på bilden för att läsa


EDIP 2021

Lördagen den 11e september 2021 (om Covidrestriktionerna tillåter)


 

Julbrev 2020

Veteranflottiljens medlemmar och vänner!


År 2020 går mot sitt slut och det är dags att summera lite. Detta märkliga år som vi alla har
blivit så påverkade av på olika sätt. Tänker inte orda mer om det utan nu får vi se framåt mot
ett bättre 2021 i stället.
Vetflj verksamhet har varit låg, men inte obefintlig. Vi har tvingats ställa in flera evenemang
och visningar. Bland annat Stockholms Örlogsdagar i augusti och En Dag I Paradiset (EDIP) i
september. Samtliga Mtb (T 26, T 38, T 46 och T 56) har varit kvar på land och inte sjösatts
alls i år. Övriga ftg har haft begränsad eller ingen gångtid. Ystad har genomfört några
”Coronasäkra” körningar, Spica gått provturer och Jägaren genomfört provturer i huvudsak
för klassning av Transportstyrelsen. På Hugin i Göteborg har det jobbats på med underhåll
och översyner av system. Västervik i Karlskrona har haft begränsad verksamhet.
Minsveparna M 20 och M 21 har haft begränsad tid till sjöss men mer tid till
underhållsarbeten. Ekipaget med Nordanö har haft uppdrag för statlig myndighet. StrB 127
har genomfört en del av sina populära marinhistoriska körningar men med
Coronabegränsningar. StrB 102 låg verksamhet. På Sprängaren jobbas det mycket framförallt
med pannan och vi ser fram mot att snart få se henne under ånga. Moses och Triton låg
verksamhet. Gålö Radio (GåRa), som vi kallar radiomuseet har jobbat på med en del
tillkommande materiel och olika servicejobb på diverse stationer.
Gålöbasen utvecklas sakta men säkert mot ett marinhistoriskt kulturcentrum. De många
visningar som vi brukar ha, har i år varit mycket begränsade. Vi har ett bra och upparbetat
samarbete med Försvarsmakten och Fortverket.


Vad har vi då att se fram mot 2021? En hel del är på gång! Några större förändringar/nyheter
tar jag upp.
Slipen (vårt sorgebarn på Gålöbasen) håller nu på att renoveras genom FortV försorg.
En projektgrupp har bildats för att driva utvecklingen mot att kunna täcka över slipplanen
med en hall, så att våra Mtb kan ligga skyddade på land.
T 56 är på gång att bli gråmålad som hon var i original. T 26 byter båda propelleraxlarna som
visade sig vara lite ”oraka”. M 20 ligger i docka på Beckholmen för bl.a. byte av stäv, vissa
bord och sudband. Kommer bli klar till april. T 46 renoverar bl.a. en V8. Triton renoverar
akterspegeln.
Den stora nyheten är T 28!!!! T 28 är systerfartyg till T 26 och byggd 1942. Hon ”hittades”
hos en privatperson söder om Stockholm där hon legat på land, skyddad i 50 år. Hon är nu
övertagen av stiftelsen T 26/T 28 och ska återställas till originalskick. T 28 är i bra skick men
saknar huvudmotorer mm. Dessa kan dock ”trollas” fram så vi så småningom kan höra
mullret även från T 28. Hon beräknas komma till Gålö under 2021. Vi hoppas att årsmötet
2021 beslutar att T 28 ska ingå i Vetflj. Då har Vetflj 5 st Mtb – helt unikt!
Övriga händelser i planen 2021. Stockholms Örlogsdagar -21 genomförs 27-29/8 vid
Vasapiren. EDIP i början av september. Ystad långresa österut. Planerar besöka Sveaborgs
jubileum och ev Estland. Övriga fartyg planerar olika former av ”långresor” som ännu inte är
klara.
Nu får vi hoppas att 2021 blir ett mer normalt år även om risken finns att en hel del
restriktioner kommer att vara kvar en tid. Men – vi planerar positivt och hoppas att det
håller.

Därmed önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Dessutom ett stort tack till alla er
som helt ideellt jobbar och sliter för att hålla vår kulturella museala verksamhet levande och
igång.

Göran Algernon Ordf/FljC Vetflj


Covid-19

Med anledning av regeringens och folkhälsomyndighetens restriktioner på grund av Covid-19 pandemin är verksamheten på Gålöbasen och med flottiljens fartyg mycket begränsad.

Besök på Gålöbasen är i dagsläget inte möjligt.


För information om fartygens verksamhet hänvisar vi till respektive fartygs hemsida.


HLR-kurser inställda!

Hej Alla! 
Efter samtal med Peter Bihl Kursledare och Göran Algernon ordförande veteranflottiljen så avbokar vi HLR kursen 30/3 och 4/4.

Som alla förstår är det viruset "Corona" som bestämmer. 
Vi återkommer med nytt försök när vi känner oss säkra på smittoläget.

Take care
Rickard Wallmark/Peter Bihl/Göran Algernon


Årsmöte 2020

Klicka HÄR


Verksamhetsberättelse 2019

(Klicka på bild, öppnas i nytt fönster)


Följ oss i sociala medier!