Bilder av Lars Enoksson 1972/1973

Motortorpedbåtar som var aktiva 1972 var T42, T43, T44 och T45 och vid KFÖ T46 och T47.

1973 var motortorpedbåtarna T45, T48, T55 och T56 aktiva.


MTB T? och T126 Virgo
T46 och troligtvis minsveparen Karlsö M59 1972
MTB T48 1973
MTB T48 1973
MTB T56 längst bort och någon av T45,T48 eller T55 närmast 1973

Följ oss i sociala medier!