Här kan ni läsa om kommande arrangemang och händelser


Covid-19

Med anledning av regeringens och folkhälsomyndighetens restriktioner på grund av Covid-19 pandemin är Verksamheten på Gålöbasen och med flottiljens fartyg begränsad.

Besök på Gålöbasen är möjliga men besöksgruppernas storlek begränsas till max 12 personer och som tidigare skall gruppen bestå av minst 8 – 10 personer för att ett besök skall kunna genomföras. Naturligtvis serveras kaffe/the och skeppsskorpa om så önskas men serveringen sker utomhus.

För information om fartygens verksamhet hänvisar vi till respektive fartygs hemsida.


Följ oss i sociala medier!